Zjednoczenie Łemków

ul. Jagiełły 2

38-300 Gorlice

tel./faks: +48 18 353 29 06

lemkounion@poczta.onet.pl

www.lemkounion.pl

NIP 738-14-34-198