Kto nas wspiera

Łemkowie to My to projekt realizowany z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Norwegia-Lichtensztain-Islandia, w ramach programu Aktywni Obywatele.

Naszym partnerem jest Stowarzyszenie Moloda Lemivshchyna ze Lwowa.

Nasz zespół naukowo–merytoryczny:

historyk, prof. dr hab. Bohdan Halczak Uniwersytet Zielonogórski (autor: Dzieje Łemkowszczyzny);

językoznawca, dr Wiktoria Hojsak Uniwersytet Jagielloński (autor: Etymologie Łemkowskie);

literaturoznawca, prof. dr hab. Andrzej Ksenicz Uniwersytet Zielonogórski  (red: zbioru wierszy łem. dla dzieci Zabawy z wierszem);

etnograf, dr Mirosław Pecuch, pracownik Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta (autor: Tożsamość kulturowa Łemków);

religioznawca i ekumenista, ks. bp dr Arkadiusz Trochanowski – duchowny grekokatolicki;

geograf, dr Anna Barnat (praca naukowa pt: Tożsamość Łemków po polskiej i słowackiej stronie Karpat).