Nasi odbiorcy

Odbiorcami działań będą uczniowie, nauczyciele, uczestnicy międzypokoleniowego spotkania oraz rodziny z otoczenia uczniów z terenu powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego oraz krośnieńskiego leżących w województwach: małopolskim i podkarpackim. Działania projektowe skupią się w szczególności na dotarciu do osób z miejscowości znajdujących się na terenie gmin wiejskich Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie, Krempna, Kamionka Wielka, Grybów, Gorlice, gmin wiejsko-miejskiej Grybów, Krynica Zdrój, Muszyna, Piwniczna Zdrój, Dukla, Biecz, miast Grybów, Gorlice. Są to regiony gdzie mieszka na około 170 000 osób w tym około 2700 pochodzenia łemkowskiego. Bezpośrednimi odbiorcami działań edukacyjno-informacyjnych będzie młodzież szkolna w wieku od 13 do 19 lat oraz ich nauczyciele, osoby dorosłe i seniorzy biorący bezpośredni udział w międzypokoleniowym spotkaniu.

Zadbamy też o naszych Internautów. Na naszej stronie internetowej oraz  Facebooku udostępnione będą przygotowane w ramach projektu materiały: informacyjne, edukacyjne, filmy oraz prezentacje multimedialne.