Łemkowie to My  jest projektem edukacyjnym, ukierunkowanym na rzecz różnorodności społecznej oraz przeciwdziałaniu wykluczenia łemkowskiej mniejszości etnicznej zamieszkującej tereny województwa Małopolskiego oraz Podkarpackiego. Głównym celem naszych edukacyjnych działań, będzie dotarcie do szerokiego grona odbiorców, a przede wszystkim do młodzieży szkolnej. Podjęte działania edukacyjne zostaną ciekawie opracowane oraz  prezentowane w szkołach podstawowych i średnich. Zrealizowane w ramach zadania materiały informacyjne, filmowe oraz multimedialne wykłady będą merytorycznie wysokiej jakości. Mają służyć rozwojowi różnorodności społecznej, kulturalnej oraz budowaniu dialogu i zrozumienia pomiędzy społecznością polską i łemkowską. Przygotujemy spotkanie o charakterze międzypokoleniowym i międzynarodowym. Chcemy, aby nasze działania edukacyjne zwiększyły świadomość społeczną na temat łemkowskiej kultury oraz problemów z samookreśleniem tożsamości narodowej wśród dzieci z rodzin polsko – łemkowskich. Tym samym chcemy wzmocnić proces przeciwdziałania przemocy w rodzinach mieszanych. Stawiamy na jakość, profesjonalizm oraz ciekawy sposób prezentacji multimedialnych.

Projekt będziemy realizować przez dwa lata, tj. w 2022 i 2023 roku.

Zapraszamy, bądźcie z nami.