Mapa dialektów zachodnioukraińskich. Opracowanie Zjednoczenie Łemków na podstawie AUM Tom II (Atlas Języka Ukraińskiego)