Kolejnym etapem realizacji naszego projektu była organizacja międzypokoleniowego spotkania świątecznego pn. „Ide źwizda czudna…”, które odbyło się 21.01.2023 r. w Centrum Kultury im. B.I. Antonycza w Gorlicach. W ramach tego spotkania gościliśmy naszych projektowych przyjaciół i partnerów tj.: stowarzyszenie Mołoda Łemkiwszczyna ze Lwowa oraz Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim. Dziękujemy za wasze wsparcie i pomoc w organizacji wieczoru.

W programie wieczoru wystąpili:

Julia Doszna & Mirosław Bogoń, Dziecięcy Zespołu Łemkowski Pierścionek z Gładyszowa, Dziecięcy Zespołu Barwinok z Krakowa, Mołoda Łemkiwszczyna ze Lwowa. O zwyczajach świątecznych na Łemkowszczyźnie opowiedziała dr. Wiktoria Hojsak, natomiast prezentację oraz degustację tradycyjnych potraw wigilijnych przygotowała dla nas Anna Dobrowolska.

Dziękujemy za Wasz liczny udział, nie spodziewaliśmy się tylu gości.

Zdjęcia: Lech Klimek